ห้องเรียนอัจฉริยะ : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

1_resize
 Go to post page

ตุลาคม 31st, 2014 by admin

แบบแนะแนว กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Logo Nfe Mung 1 copy_resize

แบบแนะแนว กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 Go to post page

ตุลาคม 16th, 2014 by admin

แผนการประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

¤Ø³àÃÕ¹à¾×èÍÍÐäÃ

ตัวอย่างแผนการประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี แผนการประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 Go to post page

ตุลาคม 16th, 2014 by admin

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ

Logo Nfe Mung 1 copy_resize

ครุฑ การจัดตั้งศูนย์ฯ แจ้งหัวหน้า กศน.ตำบล 2558.1 คำสั่งศูนย์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการข่วยเหลือ 1

 Go to post page

ตุลาคม 16th, 2014 by admin

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ScreenShot027_resize
 Go to post page

ตุลาคม 14th, 2014 by admin

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ… สถาบันการศึกษาทางไกล

10714241_574164689395545_3791146377860219862_o - Copy_resize
 Go to post page

ตุลาคม 14th, 2014 by admin

แนวทางบริหารจัดการ กศน.ตำบล (โซนอิงดอย)

ScreenShot026_resize
 Go to post page

ตุลาคม 13th, 2014 by admin

เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทียบระดับ 2557 - Copy_resize
 Go to post page

ตุลาคม 6th, 2014 by admin

บทบาทหน้าที่ของครู กศน.ตำบล

Logo Nfe Mung 1 copy_resize
 Go to post page

ตุลาคม 6th, 2014 by admin

แบบสำรวจการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา

poll_942b586d6fd83e6e4a83fb8b8a6abb47

สคบ 1 สคบ 2 สคบ 3

 Go to post page

กันยายน 10th, 2014 by admin